Ľubovnianska Hokejová Liga

Pripravili sme si odpovedte na Vaše najčastejšie otázky ohľadom pripravovanej amatérskej ligy

Momentálne prebieha prihlasovanie mužstiev, ktoré bude trvať do konca septembra.

 • LHL je určená pre amatérskych hokejistov a nadšencov hokeja.
 • Hracími dňami sú sobota a nedeľa.
 • Zápasy sa odohrávajú na zimnom štadióne PEM aréna v Starej Ľubovni.
 • Súťaž sa hrá systémom každý s každým podľa počtu prihlásených tímov v dvoch kolách (v tomto systéme každé mužstvo odohrá minimálne 10 zápasov)
 • Minimálny počet tímov pre spustenie ligy je 6.
 • Víťaza ligy v určí konečná tabuľka po odohratí posledného kola playoff.
 • Každý tím je povinný do 18.10.2020 odovzdať súpisku prostredníctovm el. formuláru, ktorý bude zaslaný vedúcemu každého mužstva, ktorý sa do ĽHL na sezónu 2020/2021 za registruje. Táto súpiska musí obsahovať minimálne 10 hráčov a jedného brankára, maximálne 25 hráčov a 3 brankárov.
 • Na súpiske nesmú byť zapísaní tí hráči, ktorí aktívne hrávajú ktorúkoľvek súťaž SZĽH.
 • Hráči mladší ako 18 rokov len s písomním súhlasom zakonného zástupcu!
 • Obmedzuje sa účasť bývalých hráčov extraligy, prvej ligy, druhej ligy, juniorskej a dorasteneckej ligy a EUHL, ktorí ukončili aktívnu činnosť skôr ako pred 7 rokmi.

Tím môže mať na súpiske maximálne 6 bývalých hráčov, ktorí hrávali výkonnostný hokej a zároveň spĺňajú nasledovné vekové limity:

 • hráč/brankár má viac ako 25 rokov ak hrával v hokejových triedach 5-9 (max. 2 – 6 hráči na súpiske),
 • hráč/brankár má viac ako 32 rokov ak hrával v doraste / mladšom doraste (max. 2 hráči na súpiske)c,
 • hráč/brankár má viac ako 45 rokov ak hrával v juniorke / staršom doraste (max. 1 hráč na súpiske),
 • hráč/brankár má viac ako 55 rokov a minimálne 15 rokov už aktívne nehrávaak hrával seniorský hokej (max. 1 hráč na súpiske),
 • brankári sú bez obmedzenia, s tým, že mohli chytávať maximálne do 18 rokov a už 7 rokov nie sú aktívni. Výnimku tvoria brankári bez hokejovej minulosti, ktorí chytali seniorskú 3. najvyššiu súťaž ako samoukovia (čiže neabsolvovali hokejové triedy, dorast, juniorku).
 • Na zápas musí nastúpiť minimálne 7 hráčov a 1 brankár a maximálne 20 hráčov a dvaja brankári.
 • Ak tím nemá k dispozícii 7 korčuliarov, alebo brankára, zápas bude skontumovaný 5:0 v neprospech tímu.
 • Hrací čas je 3 x 15 min hrubého času, to znamená, že čas sa pri prerušení hry nezastavuje, jedine po udelení trestu.
 • Prestávka medzi tretinami bez úpravy ľadovej plochy trvá 3 min.

Cena štartovného je 1500 EUR na 1 tím.

Platia hokejové pravidlá SZĽH + pravidlo 601 – BEZKONTAKTNÝ HOKEJ.

Momentálne prebieha prihlasovanie mužstiev, ktoré bude trvať do konca septembra.

Čo všetko zahŕňa štartovné?

 • Prenájom ľadovej plochy na 1 hodinu 15 minút,
 • šatňa so sprchou,
 • rozhodca,
 • časomerač,
 • zdravotník,
 • hudba,
 • elektronická registračka pre každého hráča,
 • spracovanie zápisov zo zápasu a vytvorenie výsledkového servisu,
 • prítomnosť VV LHL na zápase,
 • organizácia ligy a koordinácia rozhodcov, časomerača, zdravotníkov,
 • web stránka LHL s kompletným výsledkovým servisom, programom a štatistikami,
 • Facebook stránka LHL,
 • Ceny a trofeje pre ocenené tímy.

Pre viac informácií ohľadom harmonogramu, pravidiel či technických ustanovení

píšte na info@alhl.sk alebo volajte na 0911 173 534 / 0948 866 992