Zápis detí do športových tried

Informácie pre budúci druhákov, tretiakov a štvrtákov v školskom roku 2020/2021.

Od 1.mája do 6.mája 2020 prebieha zápis detí do športových tried 2. až 4. ročníka na ZŠ Komenského v Starej Ľubovni

Je potrebné vyplniť formulár, kde prejavíte predbežný záujem navštevovať športové triedy a my Vás následne budeme kontaktovať za účelom registrácie v hokejovom klube Ľubovnianski rytieri a prihlásenia do sútaže SZĽH).

Pripomíname, že športové triedy budú zamerané na hokej pre chlapcov a všeobecnú športovú prípravu pre dievčatá .